Adgangskrav

Det er en betingelse for optagelse på diplomuddannelsen, at du har:
  • En mellemlang videregående uddannelse
  • Eller en bachelor uddannelse
  • Eller relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse.
  • Hertil kommer, at du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder disse betingelser, men har en anden relevant uddannelse, kan du evt. søge om at blive realkompetencevurderet, se under realkompetencevurdering i venstre side under punktet adgangskrav.

Det vil være en fordel, hvis du har ledelsesfunktioner eller -opgaver under uddannelsen. På den måde vil dit uddannelsesforløb være tæt relateret til din jobsituation.