Adgangskrav

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse  eller
  • akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb eller
  • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ny forsøgsordning fra 1. august 2019 og tre år frem gælder.

Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, kan ansøge om et adgangsbevis via en realkompetencevurdering.
Det vil være en fordel, hvis du har ledelsesfunktioner eller -opgaver under uddannelsen. På den måde vil dit uddannelsesforløb være tæt relateret til din jobsituation.