De studerende udtaler ...

Leder for Regnbuen: Hanne Elise Pedersen siger:
"Jeg vil da gerne komme med lidt bud på min oplevelse af at gå på diplom. Det er meget udfordrende både personligt og teoretisk. Stoffet er stort og meget af det spændende .Særligt det personrelaterede. i videnskabsteorierne. Der er mange refleksioner der løber igennem ens hoved, som kan bringes tilbage i ens organisation. Meget stof er også rigtig svært, og ikke umiddelbart relevant i egen kontekst. Du arbejder rigitg meget med dit sprog og evenen til at formulere og omsætte teorien til egen praksis. Du lærer mange nye begreber og anskuelser omkring personaleledelse. Det som er allermest givende er dagene på skolen med de mange debatter og synspunkter fra mennesker med forskellige arbejdsbaggrunde, og hvor teorierne kommer ned på et "hverdagsplan". Der er alt for få dage på skolen efter min opfattelse. Det er et hårdt forløb når din almindelige arbejdsuge og de opgaver som er der, også skal klares". 
 
Hanne Elise Pedersen
Børn Familie og Uddannelse
Regnbuen


Leder for Børn og Unge: Annette Esketveit Rasmussen siger:

Jeg har lige været til eksamen - og  fået 12 - så det kalder jo næsten på et forslag fra min side...
"Hvor svært kan det være? - det hedder en af de store tunge bøger på modulet om offentlig ledelse. Og det er faktisk meget rammende. Som offentlig leder kan det være svært at forstå, hvorfor tingene er så komplicerede og hvad det er, der er i spil når det ikke lige går, som vi synes. Modulet om "Ledelse i offentlige organisationer" giver et overblik over den offentlige sektors rammebetingelser, de forskellige styrings-tænkninger, der er i spil, det politiske spil og de muligheder vi som offentlige ledere har for at agere i alt dette. Det giver kort sagt en hjælp til at forstå den offentlige verden og placere sig selv relevant i forhold til det".
 
Annette Esketveit Rasmussen
Børn og Unge
Børn Familie og Uddannelse


Ledere for Plejecenter Hedebo, Greve Kommune
Efter knapt 2 år på Center for Diplomledelse i Køge, er vi snart ved endestationen på skolen, blot for at konkludere, at vi har ”købt” billet til en uendelig udforskende rejse som ledere  – en billet vi har tænkt os at benytte.
Som Harry Potter er vi stået på toget på perron 9 3/4 – hvor der ikke er én sandhed – eller er der?
Vi har på vores rejse mødt professionelle og meget kompetente undervisere. Vi er blevet i stand til bevidst at vælge hvilken vej vi går og blevet i stand til nysgerrigt, reflekterende og kritisk at forholde os til dette valg.
Det er en udfordring at tage dette studie samtidigt med et fuldtidsjob som leder, men den personlige og faglige udvikling er det hele værd.
Udviklingen kan til tider være svær at rumme: Har man en fast kerne eller har man ikke? That’s the question.

Christina Lucia Giarbini og Vibeke Lund
Plejecenter Hedebo
Greve Kommune