Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, EASJ.

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet dig der allerede er leder i den offentlige eller private sektor eller er på vej til et lederjob. Diplomuddannelsen giver dig papir på dine lederkompetencer.
 


Information om mulige konsekvenser af konflikten på arbejdsmarkedet

I tilknytning til overenskomstforhandlingerne er der varslet lockout af mange statsansatte fra 06.05.2018. Dette varsel gælder også ansatte hos EASJ.

Som det ser ud lige nu, kan lockouten blive afblæst – eller udskudt, såfremt der findes en forhandlingsløsning inden eller forligsmandsinstitutionen vælger at udskyde lockouten.

Hvis lockouten bliver en realitet, kan det få konsekvenser for såvel undervisning, vejledning som eksamensafholdelse. Vi følger situationen tæt og vender tilbage med flere opslag her, når der foreligger nyt i sagen.

De af Jer, som står overfor aflevering og eksamen inden for de næste 3 uger vil få en særskilt orientering om, hvad man bør foretage sig, såfremt Wiseflow tilsvarende nedlukkes. Som det ser ud lige nu, berøres Wiseflow dog ikke af konflikten her.

Mvh

Studieleder Jens-Erik Nonbo
Center for Diplomledelse

----------------

Modul 4 - start 24. april 2018
Aflevering: 15. juni 2018, eksamen: 25. og 26. juni 2018
Link til ansøgningsskema


Modul 6 - start 19. april 2018
Aflevering: 11. juni 2018, eksamen: 21. og 22. juni 2018
Link til ansøgningsskema

Valgfagsmoduler - start 14. maj 2018
Forandringsledelse
Link til ansøgningsskema

Afgangsprojekt - start 30. august 2018
Aflevering: 22. november 2018, eksamen: uge 50 2018
Link til ansøgningsskema

Siden opdateres løbende.....


Folder om Diplomuddannelsen i ledelse
Kan du ikke åbne PDF-dokumenter, skal du installere Adobe Reader (gratis).

 

 

 

 
Erhvervsakademi Sjælland