Valgfagsmoduler
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Valgfagsmoduler

- Om udbud af valgfagsmoduler:

 Center for Diplomledelse udbyder følgende valgfagsmoduler:

 • Forandringsledelse
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og HRM
 • Strategisk ledelse
 • Videns- og innovationsledelse
 • Projektledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Økonomisk ledelse
 • Teamledelse
 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse der skaber social kapital
 • Ledelse af digitale processer
 • Ledelse og jura


Bemærk generelt

 • 28 lektioner pr. valgfagsmodul
 • Valgfaget afsluttes med miniprojekt (5-8 sider)
 • Intern elle ekstern censur
 • Valgfagsmodulet bygger videre på temaer og perspektiver fra grundmodulerne
 • Der skal vælges 3 valgfagsmoduler
 • Undervisningssted afhænger af de studerendes prioriteringer.


Du kan på ansøgningsskemaet foretage en prioritering af valgfagsønsker.

Hvis ingen  af dine valgfagsønsker bliver oprettet p.g.a. manglende tilmeldinger vil du blive tilbudt en plads på et af de oprettede valgfagsmoduler.  Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb vil du modtage besked om oprettelse af hold.

 
Erhvervsakademi Sjælland