Ledelse i offentlige organisationer
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Lede og styre på en begrundet og reflekteret måde i et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i politikker, strategi, drift og borger.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om ledelse og styring i politisk styrede organisationer og kan reflektere over deres betydning såvel organisatorisk som samfundsmæssigt.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Indsamle og analysere empiri om politisk ledelse og styring samt relatere denne til egen ledelsesmæssig praksis
  • Udforme og gennemføre handleplaner på en begrundet måde i feltet mellem politik, strategi, drift og borger.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede og styre på en reflekteret måde i en politisk styret organisation mellem politik, strategi, drift og borger.

Indhold

  • Ledelse i den politisk styrede (offentlige) organisation
  • Velfærdsstat eller konkurrencestat
  • Styringsparadigmers indflydelse på ledelse
  • Styringstænkninger og forandringstiltag i den offentlige sektor – fra simpel til transformativ styring – og indflydelse på ledelse

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.). 

 
Erhvervsakademi Sjælland