Ledelse og coaching
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse og coaching

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle og implementere coachingprocessen i lederskabet samt lede og gennemføre coachingsamtale på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekst.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder inden for ledelsesmæssig coaching og kan reflektere over anvendt praksis hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Kunne coache i egen ledelsespraksis samt initiere coachende processer i egen organisation.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Inden for eget ledelsesmæssigt rum og kontekst lede og gennemføre coachingsamtaler og processer
  • Lede/ udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

Indhold

  • Vidensfundament for coaching
  • Ledelsesbaseret coaching, herunder kompetencekrav til coachen
  • Coaching og kommunikation
  • Coaching og identitetsdannelse
  • Ledernes kerneopgave i den coachende samtale

Prøveform
Mundtlig prøve. Individuel/gruppe aflevering af skriftligt oplæg (synopsis) på max 5 A4 sider eller 12000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. 
Mundtlig prøve på 20 min. med efterfølgende votering og tilbagemelding. Prøven indledes med de(n) studerendes præsentation af valgt problemstilling, teorivalg og empirisk tilgang m.v. - 5 min.

Alternativt
Mundtlig prøve. Individuel/gruppe med udarbejdelse af vidiooptagelse af gennemført eller simuleret forhandling med en varighed på max 20 min., ledsaget af kort drejebog (2-3 sider), som introduktion til optagelsen, inkl. kort præsentation af opgaveløser(e) og opgaveløsers position i egen organisation og den valgte problemstilling (forhandlingens kontekst).
Mundtlig individuel/gruppe forsvar af videooptagelsen og drejebog med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Den mundtlige eksamination vil i hovedsagen blive baseret på nedslag i videooptgelsen og drøftelse heraf.

 
Erhvervsakademi Sjælland