Ledelse og kompetenceudvikling (HR)
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

HRM og ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Inddrage human ressource management perspektiver i varetagelse af sine ledelsesopgaver.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Perspektiver, teorier, begreber og metoder indenfor HRM og reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Analysere, vurdere, vælge og anvende HRM metoder og redskaber i løsning af praktiske ledelsesopgaver såvel på strategisk som taktisk og operativt niveau samt begrunde valget
 • Understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede inden for eget ledelsesområde gennem tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere under hensyntagen til den organisatoriske kontekst.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Håndtere komplekse HRM problemstillinger som en del af egen ledelsesmæssige praksis under hensyntagen til den organisatoriske kontekst
 • Medvirke til udvikling og gennemførelse af organisationens samlede HR-tiltag.

Indhold

 • Kompetenceudvikling
 • Strategiske perspektiver på HRM
 • HRM i egen ledelsesmæssige praksis
 • Teorier og metoder inden for HRM
 • Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling
 • Personalepolitikker
 • Effektmåling
 • Transfer

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland