Videns- og innovationsledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Videns- og innovationsledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Kunne genkende, fremkalde og støtte innovation og vidensdannende processer i egen organisation med ledelse, der balancerer styring, systematik, relationer og kreativitet.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om viden, vidensdannelse, innovation og innovative processer i et ledelsesmæssigt perspektiv
  • Videns- og innovationsbegrebers kompleksitet, herunder kunne reflektere over kategorier, barrierer og drivkræfter.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne analysere, vurdere og perspektivere vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede konkrete vidensskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst
  • Identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen.

Indhold

  • Videnledelse og ledelse af vidensmedarbejdere
  • Videndeling
  • Innovationsledelse – teorier, begreber og modeller (private som offentlige organisationer)
  • Innovationsledelse og kreativitetsledelse
  • Innovationsledelse set i strategisk perspektiv

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland