Strategisk ledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Strategisk ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle sin ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i ledelsespraksis

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse ud fra organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Kunne begrunde og udvælge teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet
 • Kunne indsamle, analysere empiri om og vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis
 • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling.

Indhold

 • Strategi som plan eller proces
 • De mange arenaer – strategiens totalitet i organisationen
 • Strategisk kapabilitet
 • Strategi og kultur
 • Strategi og omgivelserne (markedet)
 • Strategi og innovation

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland