Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Modul 3 og 4: Ledelse og medarbejdere

Studiestart og undervisningsdatoer - 2018
Modul 3: Den professionelle relation 

Køge/Næstved Undervisningsdage Aflevering af portfolio Eksamen
Februar 6, 27
Marts 6, 20
April 3 10, 11

Modul 4: Læring og kompetenceudvikling

Køge/Næstved Undervisningsdage Aflevering af miniprojekt Eksamen
April 24
Maj 1 (½ dag), 8, 22
juni 6 15 25, 26

Siden er løbende under opdatering.

 
Erhvervsakademi Sjælland