-
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

-

diplom_8kommuner_skjold

 


Modul 1 - start 23. august 2018
Aflevering: 20. decmeber 2018, eksamen: 10. og 11. januar 2019
Link til ansøgningsskema


Modul 2 - start 22. august 2018
Aflevering: 19. december 2018, eksamen: 14. og 15. januar 2019
Link til ansøgningsskema


Modul 3 - start 31. august 2018
Aflevering: 19. december 2018, eksamen: 9. og 10. januar 2019
Link til ansøgningsskema

Valgfagsmoduler - start 27. august 2018
- Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
- Ledelse af samskabelsesprocesser
- Ledelse og coaching
- Projektledelse
- Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
Link til ansøgninsskema

Afgangsprojekt - start 30. august 2018
Aflevering : 22. november 2018, eksamen: uge 50 2018
Link til ansøgningsskema

Fra
medarbejder til leder
Før-leder uddannelse for medarbejdere med lederpotentiale

Link til ansøgningsskemaer:
Pjece om før-leder uddannelsen


Akademiuddannelse i ledelse

Se evt. udbud af Akademiuddannelsen i ledelse her.

 
Siden er under løbende opdatering...

 
Erhvervsakademi Sjælland