Om mentorordning i samarbejdende kommuner
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Om mentorordning i samarbejdende kommuner

Mentoring

Indledning
Der findes mange definitioner på, hvad en mentor er. Den mest udbredte opfattelse i Skandinavien er, at en mentor er en ”guide on the side”, dvs. en samarbejdspartner, udviklingspartner og samtalepartner.

Mentoring har rødder tilbage i den græske mytologi. Mentor var navnet på den person, der vejledte Odysseus’ søn, Telemakos, under faderens fravær fra øen Ithaka. Myten siger, at Telemakos blev modnet til mand og konge i samværet med Mentor.

Mentoring går i al sin enkelthed ud på, at en mindre erfaren leder (mentee) tilknyttes en erfaren leder (mentor), der er villig til at stille sin viden og erfaring til rådighed for fælles drøftelse. Mentoring er synergi mellem to mennesker. En strategisk udviklingsaktivitet, der både støtter virksomhedens vision, mål og værdier samt deltagernes individuelle udviklingsbehov.

Formålet er at give mindre erfarne ledere mulighed for at udvikle sig i jobbet og dermed gøre det mere attraktivt og spændende at være leder. En deltagelse i et mentorforhold giver mulighed for en gensidig, reflekterende proces, der kan give både mentor og mentee nye ledelsesfaglige indsigter.

Målet med mentoring i Center for lederudvikling er at legitimere og systemati-sere erfaringsudveksling mellem ledere under udvikling – på tværs af kommune-grænserne - samtidigt at sikre en lokal forankring.

Endvidere er hensigten at øge en leders mulighed for at få sparring på ledelsesopgaver, lederfunktion og lederrolle. Og endelig kan det være et godt supplement til andre former for læring og kompetenceudvikling i forhold til chefjobbet.


Mentor - Beskrivelse af rollen
Mentoring er altså ikke en samtale, hvor man som mentor ureflekteret videregiver råd og egne løsninger og det er heller ikke et sted, hvor man fortæller om egne bedrifter og resultater.

Generelt kan en mentorrelation typisk være med til at skabe resultater og udvikling inden for.

• Personlige kompetencer
• Faglig udvikling
• Videndeling
• Netværk
• Karriereudvikling
• Kulturforståelse

For at kunne skabe en tillidsfuld og tryg stemning, hvor mentee kan udvikle sig fagligt og personligt, har det afgørende betydning, at mentor er i stand til at udvise omsorg og engagere sig personligt i udviklingen af mentee. Af samme grund er man som mentor nødt til at prioritere tid til mentoraktiviteter i dagligdagen.

Der bør afsættes ca. 2 timer pr. samtale, og det anbefales at parterne mødes én gang hver eller hver anden måned.


Hvordan arbejder man som mentor?
Det er meget vigtigt, at mentorerne forstår deres rolle, for hvis de holder igen på sig selv, så sker der ingenting. Og hvis de selv sidder og snakker hele tiden, så sker der heller ingenting. Jo bedre man er forberedt, jo bedre kan man udfylde rollen. Og alle har noget at bidrage med!

Som mentor er man den mest erfarne og det vil falde let for at være den aktive part, men det bør i forløbet være mentee som planlægger møder, ligesom det også er mentees opgave at forholde sig aktivt til forslag, vejledning og rådgivning.

Inspiration til relationen:

 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der er en dagsorden til møderne
  a. Indhold, tid, sted, hyppighed, slutdato
  b. Forberedelser til møderne
  c. Formen (temadrøftelser - dialog – erfaringsudveksling – gode råd)
  d. Evaluering
  e. Tavshedspligt
 2. Mentor har ansvaret for at være både fysisk og psykisk til stede på møderne
 3. Aftal en kontrakt (se bilag) på relationen, og hold jer til denne
 4. Mentorrelationen handler om job/lederudvikling/karrierer
 5. Mentor stiller sin erfaring til rådighed, og mentee har selv ansvaret for at omsætte læringen til egen hverdag.

Mentee skal ved ordningens start gøre sig klart hvad han/hun vil opnå med forløbet. Mentee vælger selv hvilke emner vedkommende vil drøfte med sin mentor, men omdrejningspunktet for møderne er dialog om den enkeltes arbejde og ambitioner.

Det er vigtigt, at der er en god kemi mellem mentor/mentee, og at de begge har lyst til at indgå i en tæt relation med hinanden. Derudover er det væsentligt, at mentoren kan matche mentees udfordringer og udviklingsbehov.

Det gode møde starter allerede inden mødet, nemlig ved at mentee forbereder sig til mødet. Mentee kan med fordel stille sig følgende spørgsmål: ”Hvad skal jeg sige, høre og opnå på dette møde?”.

Nogle mentorer kan også med fordel forberede sig ved at afsætte tid af til at komme ”ned i omdrejninger”

En måde at komme i gang med samtalen om mentees udvikling på kan være at tage udgangspunkt i: Har mentee brug for hjælp til at handle i hverdagen?,
Handler behovet om fremtiden? Og i så fald, er der fokus karrierer og/eller viden?

Sådan får du en mentor
Center for lederudvikling har udarbejdet en samlet liste over alle mentorer i de forskellige kommuner. Det er op til den enkelte mentor, hvor mange Mentee der er overkommeligt, men det anbefales ikke at have mere en 2 mentees.

Alle mentorer kommer fra forskellige Kommuner og har selvsagt forskellige profiler, erfaringer og personligheder og der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til disse forskelligheder når man tildeles en mentor.

Kontakt din HR- eller personaleafdeling for at få listen over mulige mentorer.

Sådan bliver man mentor
Center for lederudvikling etablerer et tværkommunalt mentorkorps.

Interesserede mentorer bedes sende følgende oplysninger til Ursula Poulsen, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

• Navn, Stilling og arbejdssted
• Faglig uddannelse og evt. lederuddannelse
• Andet du mener, vil være relevant for forløbet

 

 

 
Erhvervsakademi Sjælland