Kommunikation og organisation
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Kommunikation og organisation

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier og begreber om kommunikation og organisation
 • Betydninger af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter organisatorisk og samfundsmæssigt.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Kunne iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger samt anvende og begrunde valg af metoder i ledelsesmæssig praksis på reflekteret vis.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier
 • Styre og lede kommunikationsprocesser professionelt.

Indhold

 • Organisationskommunikation
 • Narrativ organisationsforståelse, herunder storytelling
 • Strategisk kommunikation
 • Kommunikationspolitik, kommunikationsstrategi og kommunikationsplan
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Forandringskommunikation
 • Organisationskultur
 • Kommunikationsmodeller
 • Kommunikationsprocesser, herunder procesledelse
 • Branding, herunder employer branding
 • Måling af kommunikation

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland