Ledelse og filosofi
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse og filosofi

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Belyse ledelsesmæssige problemstillinger via filosofiske perspektiver på viden og arbejde konstruktivt med dilemmaer i den ledelsesmæssige kontekst med styrkelse af organisatoriske udvikling


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier om praktisk filosofi og etik i det ledelsesmæssige rum
  • Teorier om filosofisk funderede vidensproblematikker.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Arbejde refleksivt med etiske, moralske og værdimæssige udfordringer i ledelsesmæssig kontekst
  • Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden i ledelsesmæssig kontekst.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i organisatorisk kontekst.

Indhold

  • Ledelsesfilosofi
  • Eksistentialisme og ledelse
  • Etik i ledelse
  • Filosofiske dialoger
  • Hexis

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland