Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Modul 1-2, Det personlige lederskab

Modul 1: Lederkommunikation

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse
 • Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer
 • Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Indhold

 • Organisationskommunikation
 • Grundbegreber i kommunikationsteori belyst ud fra forskellige teoretiske tilgange
 • Kommunikationsmodeller i teori og praksis
 • Ledelsesteorier med fokus på kommunikative kompetencer
 • Refleksionsdimensioner i lederskabet

Prøveform
Individuel aflevering af skriftligt oplæg (synopsis) på max 5 A4 sider eller 12000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt.
Mundtlig prøve på 20 min. med efterfølgende votering og tilbagemelding. Prøven indledes med den studerendes præsentation af valgt problemstilling, teorivalg og empirisk tilgang m.v. - ca. 5. min.

 

Modul 2: Professionelt lederskab

Modulet udgør sammen med modul 1 ’Det personlig lederskab’ som overordnet tematik.

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til organisationens opgaveløsning.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

 • Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov.

Indhold

 • Det personlige lederskab vs. Det professionelle lederskab
 • Lederens præferencer og udøvelse af lederskab
 • Identificering af styrker og udviklingspotentialer i lederskab
 • Perspektiver på personlighed
 • Modstillinger i ledelse – dikotomier og dualiteter
 • Ledelsesteori og kompleksitet


Prøveform
Kombinationsprøve:
Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeprøve vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2 A4 sider pr. opgaveløser ud over én.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation af opgaveløser(e) på 5 min. (10/15) af genstandsfelt, problemstilling, teorivalg og empiriske overvejelser m.v.

 

 
Erhvervsakademi Sjælland