Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Modul 3-4, Ledelse og medarbejdere

Modul 3: Den professionelle relation

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes
 • Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Anvende teknologier, metoder og redskaber der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer
 • Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver.

Indhold

 • Dynamiske relationer mellem leder og medarbejder og medarbejdere indbyrdes
 • Medarbejderfastholdelse i strategisk perspektiv
 • Ledelsesmæssige tilgange og forståelser af arbejdspsykologiske begreber; motivation, trivsel, konfliktforståelse, magt, selvledelse, psykologisk kontrakt


Prøveform

Kombinationsprøve:
Individuel aflevering af port folio på max 8 A4 sider eller 19200 anslag ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (port folio) med 20 minutters mundeligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Prøven indledes med præsentation af opgaveløser på 5 min. af genstandsfelt, problemstilling, teorivalg og empirisk overvejelser m.v.

Modul 4: Læring- og kompetenceudvikling

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kunne reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber
 • Lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse organisationens mål og kerneopgave
 • Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og –behov i forhold til organisationens opgaveløsning.

Indhold

 • Strategisk kompetenceudvikling – lederens rolle og håndtering
 • Læring – relevante perspektiver i forhold til lederen og medarbejdere
 • Organisatorisk læring og læringskultur
 • Lederens præferencer, valg og konsekvenser for læring og kompetenceudvikling


Prøveform
Kombinationsprøve:
Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeprøve vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2 A4 sider pr. opgaveløser ud over én.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Prøven indledes med præsentation af opgaveløser(e) på 5 min. (10/15) af genstandsfelt, problemstililng, teorivalg og empiriske overvejelser m.v.

 
Erhvervsakademi Sjælland