Ledelse og kompetenceudvikling
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse og kompetenceudvikling

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Agere proaktivt i forhold til organisationens strategiske kompetenceudvikling, og kunne tilrettelægge og facilitere kompetenceudvikling på individ- og gruppeniveau.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier om og betydninger af kompetenceudvikling i forskellige ledelsesmæssige kontekster og perspektiver samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Iagttage, indsamle empiri om og analysere kompetenceudvikling på forskellige niveauer og kontekster, herunder udfordringer og hindringer for kompetenceudvikling.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • På baggrund af undersøgelser, analyser og refleksioner identificere behov for kompetenceudvikling på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau i forhold til organisationens mission, vision, mål og værdier
  • Tilrettelægge, håndtere og facilitere kompetenceudvikling på flere niveauer og kontekster.

Indhold

  • Metoder og teorier om afdækning af kompetenceudviklingsbehov
  • Ledelse af læringsprocesser, der adresserer kompetenceudviklingsbehov og personaleudvikling
  • Strategiske perspektiver på kompetenceudvikling og konsekvenser heraf i forhold til organisationens opgaveløsning og performance
  • Sammenhænge mellem ledelse af kompetenceudvikling og organisationens øvrige, HRM relaterede aktiviteter

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland