Pædagogisk ledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Pædagogisk ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund, ledelse af pædagogisk praksis og styring af læreprocesser.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljø samt iværksætte handlingstiltag.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis
  • Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag.

Indhold

  • Teorier og forskning om uddannelse og pædagogik i en globaliseret verden
  • Konfligerende styringsrationaler og interesser i uddannelse
  • Pædagogisk ledelse som en forsknings- og vidensbaseret praksis
  • Teorier om ledelse af elevcentreret skoleledelse og læringskultur

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuels/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland