Teamledelse
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Teamledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Vurdere team som organiseringsform og tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • De særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i team
  • Analysere problemer, løse konflikter og udvikle team.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede team refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering.

Indhold

  • Teamorganisering – hvornår
  • Former for teamorganisering
  • Teambuilding – hvordan
  • Håndtering af dysfunktionalitet i teamet
  • Udvikling af højt ydende team/teamkompetence

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledesl med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland