Fra medarbejder til leder
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Fra medarbejder til leder

Før-leder uddannelse for medarbejdere med lederpotentiale

Uddannelsen:
"Fra medarbejder til leder" er et ledertalent-udviklilngsforløb for medarbejdere, der har talent for og lyst til ledelse.

Formålet med uddannelsesforløbet er at:
- spotte og udvikle ledertalenter
- ruste til lederopgaven
- afklare eventuelt ønske om lederstilling
- understøtte kommunernes Employer Branding

Uddanenslen indeholder to dele:

Første del: "Ledelse i praksis"
Denne del er praksisorienteret, trænende og afklarende, og fokuserer på ledelsesopgaven og lederrollen. Den giver grundlæggende viden om god ledelse og sætter fokus på faglig og personli lederudvikling.

Deltageren får redskaber til at arbejde med sin personlige lederstil, effektiv kommunikation, konflikthåndtering, strategisk ledelse, motivation, læring og udvikling. Forløbet giver særlig indblik i de psykologiske aspekter af lederskab.

Anden del: "Forandringsledelse"
Denne del giver deltageren indsigt i og forståelse for forandringer og forandringsprocesser. Forskellige teoretiske tilgange og metoder til forandringsledelse behandles, og deltagerne får redskaber til blandt andet håndtering af modstand mod forandring.

Deltageren får indføring i lederens muligheder for planlægning, tilrettelæggelse, styring og evaluering af forandringer. Der bliver undervist i forandringslederens rolle og mulige dilemmaer i forhold til valg af forandringsstrategi. Desuden behandles problemstillinger vedrørende forskellige kulturers og værdiers indflydelse på forandringerne.

Mentorer:
Deltagerne finder som udgangspunkt selv sin mentor blandt chefer og ledere i egen kommune.

Coaching:
Personaleafdelingen tlbyder coaching til deltagerne.

Kriterier for deltagelse:
Kurset retter sig mod medarbejdere som:
- Har ledertalent
- Har udviklingspotentiale
- Kan bidrage til arbejdspladsens positive udvikling
- Kan omsætte deres nye viden og bruge den

Praktisk information:
Forløbet koordineres af Personaleafdelingen/HR.

Kursusdag * (med overnatning):
23. november 2016 kl. 9.00 - 22.00
Pris: 5.250 kr.

Ledelse i praksis - obligatorisk modul på Akademiuddannesle i ledelse **
24. nov., 8. dec. 2016, 9. jan., 24. jan., 2. feb. og 15. feb. 2017
Eksamen: 28. feb. og 1. marts 2017
Estimeret forberedesle: Pensum på 300 sider.
Pris: 7.500 kr.

Forandringsledelse
5. apr., 19. apr., 3. maj og 17. maj 2017
Eksamen: 12. og 13. juni 2017
Estimeret forberedelse: Pensum på 600 sider.
Pris: 7.000 kr.

Bøger:
ca. 1.400 kr.


* Dagen er særlig tilkøbt af din virksomhed
** Udbudt under Lov om åben uddannelse af Erhvervsakademi Sjælland


Et samarbejde mellem Center for Diplomledelse, EASJ og kommunerner: Næstved, Roskilde, Stevns, Vordingborg, Køge og Solrød.

Hent folderen "Fra medarbejder til leder".

 

 

 

 
Erhvervsakademi Sjælland