Ledelse der skaber social kapital
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse der skaber social kapital

Formål for modulet
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Arbejde med analyse, refleksion og ledelse, der bidrager til organisationens sociale kapital.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier, begreber og metoder i forhold social kapital og kunne reflektere over anvendt praksis
 • Processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for den sociale kapital på arbejdspladsen, herunder mestring og motivation.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

 • Analysere relevante problemstillinger samt planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau og relatere egen ledelsesmæssig praksis
 • Planlægge, gennemføre og evaluere målrettede indsatser i arbejdet med social kapital.

Indhold

 • Kultur- og organisationsforståelse
 • Tillidsbaseret ledelse
 • Motivation og psykosocialt arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere
 • Metoder til at arbejde systematisk og involverende med social kapital
 • Strategiske muligheder for at iværksætte organisatoriske processer og sikre et styringsmæssigt fundament
 • Grundlag for den tillidsbaserede organisationskultur
 • Udvikling af den nødvendige tillidsskabende adfærd, selvforståelse og rolle for dig som leder
 • At definere og arbejde med kerneopgaven

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 

 
Erhvervsakademi Sjælland