Ledelse af digitale processer
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Ledelse af digitale processer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Kunne identificere udviklingsmuligheder inden for digitale processer samt lede udvikling og implementering af disse.


Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder i forhold til ledelse og facilitering af digitale processer og kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Kunne analysere, vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer og udvælge relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer.


Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for den digitale ledelsesopgave.

Indhold

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentation m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland