Forandringsledelse som Blended learning
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Forandringsledelse som Blended learning

Lad bilen stå derhjemme og lær mindst lige så meget, som ved traditionel undervisning. Prøv Center for Diplomledelses nye kursusmodul: Forandringsledelse som blended learning. Fordelene ved blended learning er, at du i højere grad selv kan tilrettelægge dit studieforløb og du kan gense teori-filmklippene når det passer dig. Med andre ord det er fleksibelt og digitalt!

Formål og sigte
Modulet bygger videre på fagelementer og teoridele fra modul 1,2, 5 og 6 og fokuserer på lederens/ledelsens muligheder i relation til planlægning, tilrettelæggelse og mulig styring og evaluering af forandringer i egen organisation. Endvidere er forløbet tilrettelagt, så det gennemføres fleksibelt og digitalt, som såkaldt blended learning.

Indhold og centrale områder

 • Formning af den planlagte forandring, ledelse og læring i relation til forandringen
 • Forandringer eller forankring
 • Forandringsprocesser set fra strategisk perspektiv, herunder kultur og værdiers betydning for forandringens gennemførelse
 • Forskellige forandringsstrategier og forudsætninger for hensigtsmæssig gennemførelse, givet den enkelte forandringsstrategi
 • Videnskabsteoretiske positioner i forhold til forandringsledelse
 • Forandringsleders rolle, opgave og dilemmaer set i forhold til den valgte forandringsstrategi/-model

Målbeskrivelse og kompetencemål
Viden og forståelse

 • Deltageren skal opnå viden om forskellige teoretiske tilgange til forandringsledelse, herunder begreber og metodikker med relevans for forandringsleder(-else)
 • Deltageren skal i videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og sondre mellem forskellige teorier, begreber og metodiker i relation til ledelse af forandring
 • Deltageren skal kunne reflektere over forskellige teorier og modeller om forandringsledelse i relation til egen praksis (organisatorisk niveau) såvel som i samfundsmæssig betydning

Færdigheder

 • Skal kunne iagttage og indsamle data med henblik på produktion af empiri med relevans for forandringen og forandringsledelsen heraf
 • Skal kunne vurdere betydningen og relevans af forskellige teorier og modeller om forandringsledelse i forhold den konkrete kontekst og forandringsledelsesopgaven

Kompetencer

 • Skal kunne relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til centrale modeller og teorier om forandringsledelse
 • Skal kunne identificere behovet for egen og organisatorisk kompetenceudvikling set i relation til forståelse af og tilrettelæggelse af forandringsprojekter og kunne formidle betydning og konsekvenser heraf

Gennemførelse som blended learning
Blended learning er en kombination af selvstudie, fysisk tilstedeværelse, webcasts og webinarer. Selvstudie-delen er den sædvanlige gennemlæsning af pensum til faget. Der er fysisk fremmøde den 1. dag i forløbet, så du lærer dine medstuderende at kende. Den webbaserede undervisning består af webcasts (filmklip) med teorigennemgang, og webinars (on-linemøder), hvor vi primært drøfter teori ifht. Praksis eller cases. Her kan du også få svar på eventuelle spørgsmål til teorien. I det digitale rum kan vi ses hinanden, tale og skrive sammen og præsentere slides og tegninger. Vi kan både arbejde i grupper og samlet.

Hvad kræver det af deltagerne?
Det kræver blot, at du har en PC, tablet eller en smartphone, et headset med mikrofon og selvfølgelig en stabil netforbindelse. Der vil være teknisk support i forhold til webinarerne.

 
Erhvervsakademi Sjælland