Kvalitetsudvikling og evaluering
Center for Diplomledelse

Name:
Email:

Kvalitetsudvikling og evaluering

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Identificere, definere, tage stilling til og begrunde ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med kvalitetssikring, -udvikling og evaluering samt begrunde handlemuligheder.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, metoder og modeller for kvalitetssikring, -udvikling og evaluering og kan reflektere over deres betydning i et organisatorisk perspektiv.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb ud fra indsamlet empiri vedrørende kvalitetsarbejde samt begrundede valg af metoder og modeller.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Arbejde med ledelse af kvalitetsmetoder, analyser og refleksioner med henblik på at udvikle kvalitetsindsatsen i praksis
  • Kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til kvalitetsudvikling.

Indhold

  • Principper for resultatstyring og evaluering
  • Evalueringsprocesser, evalueringstyper og kvalitetsmodeller
  • Målinger, der giver mening i den lokale kontekst for ledelsen – metoder og organisatoriske overvejelser
  • Sammenhænge mellem evaluering, kvalitetsudvikling og magt

Prøveform
Kombinationsprøve: Individuel/gruppe aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller 19200 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet med 2/4 sider.
Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.
Prøven indledes med præsentatino m.v. af den studerende (max 5/10/15 min.).

 
Erhvervsakademi Sjælland