Obligatoriske moduler

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium svarende til et studenterårsværk (60 ECTS point).

Første del består af 3 obligatoriske moduler:

  • Modul 1: Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS point)

  • Modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS point)

  • Modul 3: Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS point)

Nærmere beskrivelse af modulerne findes under menupunktet "studieordning m.m." (pr. august 2018).

Anden del består af tre tilvalgsmoduler og et afgangsprojekt, som vælges efter dine egne behov og ønsker om specialisering. Udvalg af udbudte tilvalgsmoduler vil være afhængigt af antal tilmeldte studerende. Studiet indledes med en introduktionsdag, hvor der introduceres til dels "Det personlige lederskab og forandring", dels til studiet generelt.

Resten af undervisningen er tilrettelagt hovedsageligt i sessioner af hele dage, som ideelt foregår hver 2. uge. De pædagogiske metoder bygger på forelæsninger, vejledte projektforløb og arbejde i studiegrupper samt dialogbaseret undervisning. Derudover vil der være en del hjemmearbejde i form af opgaver eller projekter, som kan udarbejdes enten selvstændigt eller i grupper.

Det sidste semester med afgangsprojektet består hovedsagligt af selvstændigt arbejde kombineret med få møder mellem den studerende og vejlederen. Sidste semester indledes med 1½ kursusdag, der omhandler metode, videnskabsteori og projektskrivning.

Projekterne i løbet af uddannelsen skulle gerne tage udgangspunkt i den studerendes egen jobsituation.

 

Læs mere om Diplomuddannelsen i ledelse

NY FOLDER