Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring

Grundlitteratur

Det personlige lederskab

Inge S. Holm

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Kommunikation skaber din organisation

Heidi Hansen

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Positiv psykologi

Hans Henrik Knoop

Århus universitet

Seneste udgave

 

Eksistentiel ledelse

Mette Vesterager

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Den undersøgende leder (obs ny udgave pr. 1/8)

Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid

Seneste udgave

Samfundslitteratur

 

Gennemgående litteratur (det vil sige litteratur, der anvendes på samtlige grundmoduler og flere valgmoduler)

Meningsskabelse, organisering og ledelse

Sverri Hammer og James Høpner

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier

Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave