Valgfrie moduler

Kommunikation og organisation

Kommunikation skaber din organisation

Heidi Hansen

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Når forretningen kommunikerer

Jesper Højberg Christensen

Gyldendal Business

Seneste udgave

 

Strategisk kommunikation

Mie Femø Nielsen

Akademisk Forlag business

Seneste udgave

 

Forandringsledelse

Strategier for organisationsændring

Finn Borum

Handelshøjskolens Forlag

Seneste udgave/oplag

 

Forandring af organisationer

Søren Voxted

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Narrativ organisationsudvikling

Michala Schnoor

Dansk Psykologisk Forlag

Seneste udgave

 

Introduktion til teori-U

Michael Stubberup og Steen Hildebrandt

Gyldendal Business

Seneste udgave

 

Fair proces

Bo Vestergaard

Forlaget Fair proces

Seneste udgave

 

Projektledelse

Power i projekter og portefølje

Mette Attrup Lindegaard

Djøf Forlag

Seneste udgave

 

Projektledelse i løst koblede systemer

Kristensen og Kreiner

Jurist- og Økonomforbundet

Seneste udgave

 

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Jørgen Rybirk

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Ledelse og coaching

Tredje generations coaching

Reinhard Stelter

Dansk Psykologisk Forlag

Seneste udgave

 

Coaching og organisationer – ledelse, magt og læring

Erik Laursen

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Coaching – fokus på samtalen (Moodle materiale)

Helle Alrø

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

HRM og ledelse

HRM i praksis

Henrik Holt Larsen, Benthe Øhrstrøm og Jens Overgaard Nielsen

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Kompetence (hvad, hvorfor, hvordan)

Knud Illeris

Samfundslitteratur

Seneste udgave 

 

Netværksledelse

Ledelse og læring i praksis

Paula Helth

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Netværksstyring – fra government til governance

Eva Sørensen og Jacob Torfing

Roskilde Universitetsforlag

Seneste udgave

 

Hvad vil i med netværk

Tore Wanscher

DJØF

Seneste udgave

 

Viden- og innovationsledelse

Mere videndeling

Peter Holdt Christensen

Hans Reitzels forlag

Seneste udgave

 

Innovationspædagogik - Kunsten af fremelske innovationskompetence

Lotte Darsø

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Ideudvikling ved kreativ innovation

Henning Sejer Jakobsen

Hans Reitzel

Seneste udgave

 

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse, de mange arenaer

Kurt Klaudi Klausen

Gyldendal Public

Seneste udgave

 

Fundamentals of strategy

Gerry Johnson

Pearson Education Limited

Seneste udgave

 

Emergent strategisk ledelse

Anders Drejer

Downloades frit fra nettet

 

Økonomisk ledelse

Virksomhedens økonomistyring - grundbogen

Michael Andersen & Carsten Rohde

Jurist- og Økonomforbundets forlag

Seneste udgave

 

Ledelse og økonomistyring i det offentlige

Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Ledelse og filosofi

Hvad er videnskabsteori

Søren Harnow Clausen

Akademisk Forlag

Seneste udgave

 

Filosofihistorie for nybegyndere

Osborne, Richard & Ralph Edney

Det lille forlag

Seneste udgave

 

Erhvervsfilosofi

Rehné Christensen m.fl.

Frydenlund

Seneste udgave

 

Praktisk Filosofi og ledelse

Michael Højlund Larsen

L&R Business

Seneste udgave

 

Teamledelse

Teambaserede organisationer i praksis

Thorkild Molly Søholm

Dansk Psykologisk Forlag

Seneste udgave

 

Velfungerende grupper og team

Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Selvstyrende team – ledelse og organisering

Birgit Jordansen og Mai-Britt Herløv Petersen

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Leon Lerborg

Jurist- og økonomforbundet

Seneste udgave

 

Ledelse af velfærd

Lonni Hall og Svend Tabor

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Offentlig styring

Klaus Majgaard

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

Det grænseløse arbejdsliv

Anders Raastrup Kristensen

Gyldendal

Seneste udgave

 

Den ny kapitalismes kultur

Richard Sennett

Hovedland

Seneste udgave

 

Stress og følelser - en ny syntese (Moodle materiale)

Richard S Lazarus

Akademisk Forlag

Seneste udgave

 

Flow og fordybelse (socialpædagogisk bibliotek)

Frans Ørsted Andersen

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Psykodynamisk organisationspsykologi (bogen ikke hæftet), (Moodle materiale)

Torben Heinskou og Steen Visholm

Hans Reitzels Forlag

Seneste udgave

 

Ledelse der skaber social kapital

Ledelse med social kapital

Peter Hasle, Eva Thoft, Kristian Gylling Olesen

Akademisk Forlag

Seneste udgave

 

Social kapital i organisationer

Hanne V. Moltke og Heidi Graff

Dansk Psykologisk Forlag

Seneste udgave

 

http://www.amr.dk/Files/Dokumenter%20og%20publikationer/Social%20Kapital/hvidbog%20social%20kapital.pdf

 

Ledelse af kompetenceudvikling

License to work 2, 2. udgave

Henrik Holt Larsen

Forlaget Valmuen

Seneste udgave

 

Kompetence (hvad, hvorfor, hvordan)

Knud Illeris

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Refleksion og læring

Bjarne Wahlgren

Samfundslitteratur

Seneste udgave

 

Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

Få ”ja” når du forhandler

Roger Fischer og William Ury

Gyldendal Business

Seneste udgave

 

Bedre forhandling

Nicolai Robinson

Jurist og økonomforbundets forlag

Seneste udgave 

 

Ledelse af relationel kompleksitet

At lede efter kompleksitet – når ledere tager deres erfaringer alvorligt

Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen

Forlaget MINDSPACE

ISBN: 978-87-93535-10-7

 

ledelse i kompleksitet – en introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse

Pernille Thorup & Karina Solsø

Dansk Psykologisk Forlag A/S

ISBN: 978-87-71581-18-8