Priser pr. 1/8 2018

 

Modul

Navn

Pris i DKK

Modul 1

Det personlige lederskab og forandring

13.000,-

Modul 2

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 13.000,-

Modul 3

Organisation, udvikling og samskabelse

13.000,-

Valgfrie moduler

Pr. modul 7.500,-

Afsluttende
modul

Afgangsprojekt 13.000,-

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, forbeholder Center for Diplomledelse sig ret til at viderefakturere evt. tabt taksametertilskud (ca. 5.000 kr.) udover studiegebyret.