Priser pr. 1/8 2019

 

Modul

Navn

Pris i DKK

Modul 1

Det personlige lederskab og forandring

13.500,-

Modul 2

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 13.500,-

Modul 3

Organisation, udvikling og samskabelse

13.500,-

Valgfrie moduler

Pr. modul 7.500,-

Afsluttende
modul

Afgangsprojekt 14.000,-

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, forbeholder Center for Diplomledelse sig ret til at viderefakturere evt. tabt taksametertilskud (ca. 5.000 kr.) udover studiegebyret.
Priserne er eksklusiv bøger