Priser

Priser pr. 1/8-2018:

 

Modul

Navn

Pris i DKK

Modul 1 Det personlige lederskab og forandring
13.000,-
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 13.000,-
Modul 3 Organisation, udvikling oh samskabelse 13.000,-
Valgfrie moduler Valgfrie moduler
Pr. modul

7.500,-

Afsluttende
modul

Afgangsprojekt 13.000,-


Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, forbeholder Center for Diplomledelse sig ret til at viderefakturere evt. tabt taksametertilskud (ca. 5.000 kr.) udover studiegebyret.