Bliv klar til dit studie

Akademisk læsning og skrivning

Er det længe siden du har studeret?
Hvis du har brug for at få opfrisket det at læse en akademisk tekst, skrive et projekt, en synopsis eller tage notater, så kan det være at dette kursus i Akademisk læsning og skrivning er noget for dig.

Datoer: Den 12/8 og 19/8 2019 fra kl. 17.00 - 20.00.

Pris: 2.500 kr. incl. moms.

Indhold
Om at være studerende igen - og om at skrive opgaver på Diplomuddannelsen i ledelse

  • Overordnet om at skrive opgaver på diplomstudiet
  • Problemformuleringer

Om at samle data og viden til opgaveskrivning

  • Planlægning og gennemførelse af undersøgelser

Forskellige undersøgelsesmetoder samt casestudier og anvendelse af undersøgelser

  • Casestudier
  • Kvantitative og kvalitative data
  • Kobling af data og metoder
  • Formidling af data og analyser

Litteratur, som vil blive anvendt på forløbet:
- Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid: Den undersøgende leder, 1. udg., 2. oplag, Samfundslitteratur 2013 (kap. 1-10)
- Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed, 4. udg., 3. oplag, Samfundslitteratur 2008, kap. 3 (kopi udleveres).

Hent ansøgningsskema her

Object reference not set to an instance of an object.