Udtalelser om uddannelsen

På Center for diplomledelse spørger vi jævnligt de studerende hvordan de oplever at gå på uddannelsen. På denne side vil du også kunne læse andre nyheder og udtalelser om studiet.

Artikel "Tre ledere har bestået Diplomuddannelsen" - Stevns Lørdagsavisen juni 2011, Køge

Artikel "Slut med 2ufaglært" ledelse - Dimittender fra Diplomuddannelsen i ledelse" Lørdagsavisen juni 2011, Køge

Artikel "Diplomlederuddannelse giver øgede kompetencer" Lørdagsavisen 6/6 2009, Køge

Artikel "Kommunale ledere uddannes" Dagbladet Faxe  23/6 2009

Artikel "Tid for tilmelding til Diplomuddannelse i ledelse" Lørdagsavisen november 2008, Køge

Artikel "Eventyrlig eftermiddag for ledere", Erhvervsavisen 17/3-12

Pressemeddelelse "Nyuddannede ledere delte viden", Lørdagsavisen januar 2013, Køge 

Udtalelser fra studerende "klik her".

 Pressemeddelelse "Socialpsykiatrien Køge kommune: Alle har fået et kompetenceløft", Køge Onsdag maj 2014, Køge

Pressemeddelelse Dimissionsfest for ledere januar 2015

Pressemeddelelse Fra medarbejder til leder marts 2015

Pressemeddelelse Når ledere møder forsker november 2015