Økonomisk ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i organisationen.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

  • Teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende kan:

  • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis.
  • Vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.