Faglig ledelse

Formål
Det er formålet at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne lede den professionelle opgaveløsning. Herunder faglige udvikling, ledelse af den faglige kvalitet og ledelse af de relationer og personer, der løser de faglige opgaver. 

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:

  • særlige opgaver der knytter sig til faglig ledelse baseret på teori, metode og praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • At indsamle data om den faglig udvikling og organisationens kompetencemæssige status med henblik på, at skabe grundlag for ledelse af den professionelle udvikling i egen ledelsesmæssige kontekst.
  • At kunne kommunikere retningen for den professionelle opgaveløsning og gennem feedback og fastlæggelse af udviklingsmål understøtte opgaveløsningen.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Kulturudvikle og lede den faglige udvikling sammen med kolleger, medarbejdere og andre aktører i feltet.
  • Identificere egne og organisationens udviklingsbehov inden for faglig ledelse.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.