Forandringsledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse. 

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:

  • Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil.
  • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.

 

 

 

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.