Human Ressource Management og ledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Inddrage human ressource management perspektiver i varetagelse af sine ledelsesopgaver.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Perspektiver, teorier, begreber og metoder indenfor HRM og reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Analysere, vurdere, vælge og anvende HRM metoder og redskaber i løsning af praktiske ledelsesopgaver såvel på strategisk som taktisk og operativt niveau samt begrunde valget.
  • Understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede inden for eget ledelsesområde gennem tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere under hensyntagen til den organisatoriske kontekst.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Håndtere komplekse HRM problemstillinger som en del af egen ledelsesmæssige praksis under hensyntagen til den organisatoriske kontekst.
  • Medvirke til udvikling og gennemførelse af organisationens samlede HR-tiltag.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.