Inklusionsledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Håndtere ledelse af den inkluderende skole og institution, herunder læringsledelse, motivation og forandringsledelse.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Inklusion og ledelse af struktur, kultur og processer, der fremmer inklusion opad, nedad og udad i organisationen.
  • Hvordan inklusionsforpligtelsen udfordrer og udvikler kerneydelsen i skoler og institutioner.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Fremme praksisfællesskaber, der sikrer lokal tilpasning og motivation.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Analysere udfordringer og problemer og udarbejde handleplaner for en inkluderende praksis på den enkelte skole eller institution på reflekterende vis.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.