Institutionsledelse

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage rollen som leder af den offentlige institution under hensyntagen til forskellige professioner.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til:

  • Reflekteret at kunne vurdere teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner i forhold problemstilling fra egen praksis samt kunne begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori i forhold hertil.
  • At formidle institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere/medarbejdergrupper.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Indgå i og lede det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde om drift og udvikling af egen institution.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.