Kommunikation og organisation

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og begreber om kommunikation og organisation.
  • Betydninger af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter organisatorisk og samfundsmæssigt.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger samt anvende og begrunde valg af metoder i ledelsesmæssig praksis på reflekteret vis.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.
  • Styre og lede kommunikationsprocesser professionelt.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.