Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at:
Udvælge de perspektiver, metoder og data, som understøtter de organisatoriske udviklingsprocesser og dermed udvikling af kvalitet i skolen.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Perspektiver, teorier og metoder om kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering, samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne tilrettelægge analyser, der frembringer relevante data til kvalitetsudvikling i skolen.
  • Udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb fra indsamlet empiri vedrørende kvalitetsarbejde samt begrundede valg af metoder og modeller.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede kvalitetsudvikling og herunder at tilrettelægge og gennemføre evaluerings- og udviklingsprocesser, der understøtter kvaliteten i skolen.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.