Kvalitetsudvikling og evaluering

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Identificere, definere, tage stilling til og begrunde ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med kvalitetssikring, -udvikling og evaluering samt begrunde handlemuligheder.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier, metoder og modeller for kvalitetssikring, -udvikling og evaluering og kan reflektere over deres betydning i et organisatorisk perspektiv.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb ud fra indsamlet empiri vedrørende kvalitetsarbejde samt begrundede valg af metoder og modeller.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Arbejde med ledelse af kvalitetsmetoder, analyser og refleksioner med henblik på at udvikle kvalitetsindsatsen i praksis.
  • Kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til kvalitetsudvikling.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.