Ledelse af digitale processer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne identificere udviklingsmuligheder inden for digitale processer samt lede udvikling og implementering af disse.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder i forhold til ledelse og facilitering af digitale processer og kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Kunne analysere, vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer og udvælge relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer.
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for den digitale ledelsesopgave.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.