Ledelse af elevcentreret læring

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at:
Initiere og lede udviklings- og feedbackprocesser på skolen med det sigte at understøtte elevens læring og skolens samlede udvikling.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • At fokusere målfastsættelse som grundlag for skolens udvikling.
  • Anvendelse af data som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Understøtte og lede medarbejdernes anvendelse af elevfeedback.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Varetage ledelse af skolens strategi- og procesarbejde med henblik på at styrke en elevcentreret læringskultur.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.