Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage og gennemføre forandringsprocesser i egen, offentlige og/eller politisk styrede organisation og til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og modeller om forandringsledelse i offentlige og/eller politisk styrede organisationer.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:

  • Reflekteret at kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra offentlig og/eller politisk styret, organisatoriskpraksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil.
  • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige/udviklingsmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Indgå i det faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsproces i egen organisation.

 

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.