Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage ledelsen af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Relevante teorier og metoder, der kan understøtte ledelse af fusioner og sammenlægningsprocesser.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Iagttage, analysere og reflektere over den organisatoriske kontekst, som fusionen eller sammenlægningen udspiller sig i.
  • Vurdere og vælge teorier og metoder til ledelse af fusions- eller sammenlægningsprocessen samt begrunde valget heraf.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Sætte mål for, designe, facilitere og lede fusions- og sammenlægningsprocesser, så de understøtter det overordnede formål med fusionen under hensyntagen til den organisatoriske kontekst.
  • Erkende egne læringsbehov inden for området.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.