Ledelse af implementering

Formål
Det er formålet at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Styrke ledelsens analytiske og strategiske forankringskompetencer i forhold til at iagttage, vurdere og omsætte strategiske krav og forventninger ind i egen organisation. 

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:

  • Teorier om implementering/forankring og organisationers møde med ekstern pres.
  • En bred vifte af fremgangsmåder i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere implementeringsprocesser.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • At analysere og vurdere forskellige implementeringsgenstande i forhold til egen organisations specifikke kapaciteter.
  • At planlægge, gennemføre og evaluere implementeringsprocesser på baggrund af konkrete analyser af egen organisation under anvendelse af ledelsesfaglige og opgavefaglige perspektiver.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede interne implementeringsforløb i organisationen og herunder bidrage til organisationens udvikling af generel implementeringskapacitet.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.