Ledelse af marketing og ekstern kommunikation

Formål:
Anlægge såvel en strategisk og operationel helhedsorienteret synsvinkel på løsning af organisationens marketingsmæssige problemstillinger på baggrund af indsamlede, bearbejdede og analyserede markedsdata samt formidlingen heraf til stakeholdere.

Mål:

Viden og forståelse

 • Teorier, begreber og perspektiver om ledelse af marketing, markedsføring samt ekstern kommunikation forbundet hermed.

Færdigheder

 • Formulere en overordnet strategi for organisationen.
 • Forankre en markedsføringsplan indeholdende en kommunikationsplan udarbejdet på baggrund af en forståelse af modtager og marked.

Kompetencer

 • Varetage ledelse af marketingprocessen og den forbundne eksterne kommunikation til stakeholdere, der understøtter organisationens opgaver og legitimitet.


Dag 1: Introduktion og overblik

 • Intro til faget og hinanden
 • Hvad er marketing?
 • Private og offentlige virksomheder, profit og nonprofit marketing
 • Kundens og brugerens verden: Motiver, værdier, adfærd mv.
 • Hvad er ledelsesopgaven i marketing?

Dag 2: Værdipakke og virkemidler

 • Værdipakke – kernen af al marketing
 • Marketingmix – dine virkemidler
 • Konkurrencestrategi – hvorfor vælge jer?
 • Markedsinformation: Lytteposter, udkigstårne og dialogkanaler til kunder/brugere

Dag 3: Digital adfærd og digital marketing

 • 15 års marketingrevolution: Digitale produkter, markeder og medier
 • Sociale medier: Facebook, Linkedin og de andre
 • SEO/søgeordsoptimering: Brænd igennem i opmærksomhedsøkonomien
 • Content marketing: Giv noget væk - nyttigt, informativt, underholdende og delbart indhold
 • Mål, måling og konvertering: Resultattavlen

Dag 4: Ledelse og organisering

 • Forretningsmodellen: Markedsføringens interne kontekst
 • Intern forankring og opbakning: Al markedsføring starter internt
 • Planlægning, handling og opfølgning
 • Barrierer og fordomme omkring marketing
 • Marketingledelse: Kundens ambassadør i virksomheden og virksomhedens ambassadør i markedet

Læs mere i folder

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.