Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Lede og koordinere organisationens arbejdsmiljøindsats og -strategi i forhold til øvrige strategier og gennem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg med henblik på, at indsatsen forankres i organisationens arbejdsmiljøkultur.


Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:

  • Forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på operationelt, taktisk og strategisk niveau samt viden og forståelse for hvordan man kan udvikle og vedligeholde organisatorisk samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Kunne iagttage og indsamle empiri om risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet og analysere og relatere denne til egen ledelsesmæssige praksis og/eller organisatoriske/strategiske kontekst på en relevant måde.
  • Kunne identificere og analysere snitfladeproblematikker og sammenhænge mellem organisationens kerneopgave, de ansattes arbejdsmiljø samt formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende ledelse af arbejdsmiljø i forhold til empirien.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Omsætte lovgivning og organisatoriske/strategiske indsatser til ledelse af arbejdsmiljø relateret til egen ledelsesmæssig praksis og kontekst og/eller organisatoriske indsatser samt kunne etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen. F.eks. gennem udvikling af samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og samarbejdsorganisationen.
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til udviklingen af arbejdsmiljøet i egen organisation i relation til et særligt genstandsfelt/tema.

 

Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.