Ledelse af samskabelsesprocesser

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne lede samskabelsesprocesser på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre aktører samt lede løsningsorienterede processer i og på tværs af velfærdsorganisationer.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • De samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for medborgerskab.
  • Ledelse og motivation af frivillige i samspil med ansatte medarbejdere, reflekteret over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne analysere, vurdere og perspektivere medborgerskabstænkning i forhold til egen organisation og kontekst.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede konkrete samskabelsesprocesser med inddragelse af borgere, frivillige og fagprofessionelle.
  • Identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til tværgående samskabelse som basis for innovative løsninger.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.