Ledelse af skolen professionelle kultur

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Lede skolens professionelle kultur, hvor fagligheder og funktioner samarbejder om opgaveløsningen.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier om fagprofessionelle, meningsdannelse, kultur og systemer samt ledelse på tværs af fagprofessioner samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Analysere og vurdere situationer og forhold, der vedrører ledelse af fagprofessionelle og af det tværprofessionelle samarbejde.
  • Anvende metoder og redskaber til at facilitere samarbejdet mellem ledelse og fagprofession samt på tværs af fagprofessioner.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Lede professionelt gennem koordinatorer, vejledere og andre organisatoriske funktioner.
  • Lede ledelsesteam med forskellige funktioner og fagligheder.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.