Ledelse af social kapital

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Arbejde med analyse, refleksion og ledelse, der bidrager til organisationens sociale kapital.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder i forhold social kapital og kunne reflektere over anvendt praksis.
  • Processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for den sociale kapital på arbejdspladsen, herunder mestring og motivation.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

  • Analysere relevante problemstillinger samt planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

  • Arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau og relatere egen ledelsesmæssig praksis.
  • Planlægge, gennemføre og evaluere målrettede indsatser i arbejdet med social kapital.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.