Ledelse af velfærdsteknologi

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Lede, facilitere og vurdere anvendelse af løsninger på det velfærdsteknologiske område.  

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

  • Teorier og metoder med særlig relevans for ledelse og vurdering vedrørende velfærdsteknologiske løsninger samt kunne reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

  • Indsamle og dokumentere data til en velfærdsteknologisk vurdering og udarbejde implementeringsplan med fokus på borger, teknologi, organisation og økonomi.
  • Formidle velfærdsteknologiske løsninger for borgere, personale og organisation samt etablere samspil mellem disse.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan: 

  • Gennemføre og vurdere velfærdsteknologiske løsninger i egen organisation.
Varighed: 28 lektioner

Det valgfrie modul afsluttes med kombinationsprøve

Primær intern censur

Modulet bygger videre på temaer og perspektiver fra de obligatoriske moduler.